TRENDING
 • 8:05 » DUREREA LIGIEI DECA
 • 12:10 » ȚUȚU-POPESCU, DUETUL CU MASCĂ
 • 22:17 » Un milionar american își donează 99% din avere: „Copiii nu înțeleg deloc banii”
 • 22:15 » Moartea inexplicabilă a doi frați. S-au stins în aceeași zi, la o oră distanță: „Inima lui nu a mai suportat”
 • 22:14 » Mihaela Bilic, despre câtă ciocolată avem voie să mâncăm într-o zi. Condiția care nu trebuie încălcată
Daca ti-a placut, distribuie acum!

 Administrația Bazală de Apă Argeș-Vedea din Pitești organizează concurs! Două posturi sunt disponibile

Administrația Națională „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea din Piteşti, Județul Argeș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de inginer – în cadrul Compartimentului urmărire comportare construcții SCH.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: superioare de lungă durată în domeniul: hidrotehnică, energetică și îmbunătățiri funciare și ingineria mediului;
 • vechime în muncă: nu se specifică;
 • utilizare PC (operare pachet Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), AutoCAD, Zwcad.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Depunerea dosarelor de concurs și probele concursului se vor desfășura la sediul S.H.I. Văcărești, satul Văcărești, comuna Văcărești, Jud. Dâmbovița.

 • 04 august 2021, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 17 august 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 24 august 2021, ora 10.00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la A.B.A. Argeş – Vedea, Piteşti, strada Calea Câmpulung nr.6-8, județul Argeș, telefon: 0248/223.449, 0248/218.250, dispecer@daav.rowater.ro.

ANAR-Administratia-Bazinala-de-Apa-Arges-Vedea-loc.Pitesti-jud.Arges-22-07-2021.docx 26KB DOCX

Administrația Națională „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea din Piteşti, Județul Argeș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, la Sistemul Hidrotehnic Independent Vacaresti, de inginer – Compartimentul Exploatatare Lucrari UCC-SCH.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii – studii superioare de lungă durată în domeniul hidrotehnică, energetică, geologie, construcții civile și industriale, căi ferate drumuri și poduri, geodezie, ingineria mediului;
 • stare de sănătate corespunzătoare;
 • operare pachet PC: word, excel;
 • vechime – nu este specificat.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Depunerea dosarelor de concurs și probele concursului se vor desfășura la sediul S.H.I. Văcărești, satul Văcărești, comuna Văcărești, Jud. Dâmbovița.

 • 03 august 2021, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 16 august 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 20 august 2021, ora 10.00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la A.B.A. Argeş – Vedea, telefon: 0247/317.906, interior 111.

A.N.-APELE-ROMANE-ADIMINISTRATIA-BAZINALA-DE-APA-ARGES-VEDEA.docx 23KB DOCX


Daca ti-a placut, distribuie acum!
Alte articole care te-ar putea interesa...
LEAVE A COMMENT

Facebook
Închide
Închide