BREAKING NEWS
 • 9:50 » DE-A PLÂNSU’ CU INDUSTRIA DE APĂRARE
 • 9:41 » Magazinul tau de accesorii! www.petmo.ro
 • 21:29 » Siturile arheologice din România, acoperite de gunoaie de grajd. Tezaurul roman descoperit între blocuri, la Galați
 • 20:02 » Bogdan Aurescu, despre românul ucis pe petrolierului „Mercer Street”: Ancheta în desfăşurare va contribui, în cel mai scurt timp, la determinarea cauzelor acestui tragic incident violent
 • 19:58 » Arabia Saudită: Medicii au reuşit să separe un bebeluş yemenit de un „geamăn-parazit”
 • 16:22 » Criterii de urmat pentru alegerea hainelor perfecte atunci când comanzi online
 • 16:09 » Incidența cumulată la 14 zile în județul Dâmbovița la data 31 iulie 2021

Model de anunţ de participare la licitaţie pentru INCHIRIERI spatii/teren (domeniul
PUBLIC/PRIVAT )

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Primăria comunei Vulcana Pandele,
strada Principală nr. 9, Vulcana Pandele, judeţul Dâmboviţa, telefon 0245708728, fax 0245230340,
email achizitii@vulcanapandele.ro

2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează
să fie închiriat:
13 suprafeţe de pajişti, cu suprafaţa totală de 164,89 ha, situate în extravilanul comunei
Vulcana-Pandele, cu următoarele numere de cadastrale: nr. 70962, nr. 70963, nr. 70964, nr. 70965,
nr. 70968, nr. 70967, nr. 70973, nr. 71044, nr. 71038, nr. 71045, nr. 71037, nr. 71042, nr. 71040.
Terenurile aparţin domeniului public.
Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului
Local nr. 12 din 17.02.2021.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: la sediul Primăria comunei Vulcana-Pandele, sau pe site-ul
www.vulcanapandele.ro.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: compartimentul achiziţii al Primăriei comunei
Vulcana-Pandele, strada Principală nr. 9, comuna Vulcana-Pandele, judeţul Dâmbovița.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: este gratuit.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.04.2021, ora 14.00.

4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 27.04.2021, ora 10.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Compartimentul achiziţii al Primăriei comunei Vulcana-

Pandele, strada Principală nr. 9, comuna Vulcana-Pandele, judeţul Dâmbovița.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:un exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 28.04.2021, ora 12.00,

la Primăria comunei Vulcana-Pandele, strada Principală nr. 9, comuna Vulcana-Pandele, judeţul
Dâmbovița.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Dâmboviţa, localitatea
Târgovişte, Calea Bucureşti nr. 3, judeţul Dâmboviţa, tel. 0245612344, email: tr-dambovita-arh@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:publicare in data
de 06.04.2021

Sursa foto: Primăria Vulcana-Pandele

Daca ti-a placut, distribuie acum!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Alte articole care te-ar putea interesa...
Facebook
error: Continutul este protejat!
Închide
Închide