TRENDING
 • 9:41 » TOMAC
 • 21:00 » Accident rutier în Pădurea Priseaca. O persoană a fost dusă la spital.
 • 20:59 » Horoscop 22 martie 2023. Succes în afaceri pentru unele zodii.
 • 20:57 » Vremea 22 martie 2023: Se răcește în toată țara.
 • 20:56 » Fără păcănele la parterul blocurilor şi în localităţile mici. “Statul nu mai poate fi doar un martor la toată tragedia asta”.
Daca ti-a placut, distribuie acum!

Veşti bune pentru cei care au dificultăţi în a-şi plăti facturile la gaze şi energie. Primele ajutoare de încălzire vor fi plătite de stat începând cu data de 20 februarie. Totul în baza a trei documente pe care le ştim deja: cartea de identitate, cardul de energie şi factura doveditoare pentru datoria existentă.

Chiar astăzi a început tipărirea celor 2,8 milioane de carduri de energie. Ele vor fi împărţite oamenilor, prin poştă, în perioada 1-15 februarie, astfel încât banii să fie viraţi la timp. Şi tot azi a devenit operaţional şi call center-ul unde oamenii pot suna în caz de nelămuriri. De acest ajutor beneficiază pensionarii peste 60 de ani, pensionarii de invaliditate, persoanele cu handicap, dar şi familiile cu alocaţie de susţinere sau cu ajutor social. Cu o singură condiţie: venitul lor net nu trebuie să depăşească 2.000 lei.

Dacă prima tranşă va fi acordată în mai puţin de o lună, cea de-a doua, tot de 700 de lei, va ajunge în luna septembrie. Atunci, ar putea primi ajutoare şi cei care au 3.000 lei venit per membru de familie. Sunt discuţii în Guvern după ce, la 1 ianuarie, pensiile au crescut cu 12 procente, iar mai mulţi pensionari ar urma să nu se mai încadreze din cauza a câtorva zeci de lei. Deocamdată, vorbim despre un buget total de 5 miliarde de lei, cu 4 milioane de beneficiari. Mai trebuie subliniat că, voucherele pentru energie, în valoare de 1.400 lei, pot fi folosite până pe 31 decembrie 2023.

Acte necesare pentru ajutorul de încălzire

carte de identitate

card de energie

factură doveditoare

Ajutorul de încălzire, primele plăţi:

carduri tipărite: 2,8 milioane

carduri distribuite: 1-15 februarie

primele plăţi: 20 februarie

Cine beneficiază de carduri de energie:

pensionarii peste 60 de ani        venituri sub 2.000 de lei

persoanele cu handicap             venituri sub 2.000 de lei

familii cu alocaţie de susţinere

familii cu ajutor social

Ajutorul de încălzire:

prima tranşă: 700 lei în februarie 2023

a doua tranşă: 700 lei în septembrie 2023

Cum se stabilesc listele finale cu beneficiari

Potrivit news.ro, procedura de stabilire a listelor cuprinde următoarele etape: Se stabileşte lista potenţialilor beneficiari care se încadrează în categoriile stabilite în ordonanţă; Se verifică veniturile acestora; Se verifică numărul de locuitori pentru fiecare punct de consum; Se verifică media venitului pentru fiecare loc de consum, pentru a vedea dacă se depăşeşte pragul de 2.000 de lei.

Care este procedura de acordare

Plăţile din ajutorul pentru încălzire se fac prin servicii de mandat poştal prin una din următoarele modalităţi:

 • Direct la poştaş de care aparţine beneficiarul ajutorului de încălzire;
 • Direct la oficiul poştal în raza căruia îşi are domiciliul beneficiarul;
 • Prin servicii electronice de mandat poştal;
 • La fiecare plată se poate vizualiza soldul contului beneficiarului.

La 1 ianuarie 2024, toate cardurile îşi încetează valabilitatea, indiferent de sumele rămase neutilizate. Cardurile alocate ambelor tranşe se pot folosi până la 31 decembrie 2023 inclusiv. Sprijinul nu poate fi utilizat în afara termenului de valabilitate prevăzut.

Care sunt actele necesare pentru plată

Actele necesare pentru plată sunt următoarele:

 • Cardul de energie (primit prin Poşta Română);
 • Actul de identitate al beneficiarului (sau document de împuternicire şi actul de identitate al împuternicitului);
 • Factura (curentă sau restantă) ori alt document justificativ (înştiinţare de plată din partea furnizorului SAU certificat de validare a datoriei din partea asociaţiei de proprietari/locatari, în cazul plăţii încălzirii în sistem centralizat de termoficare);
 • Dacă beneficiarul are alt domiciliu decât cel scris pe cardul de energie: contractul de furnizare a energiei la domiciliul declarat + declaraţie pe proprie răspundere a beneficiarului, că utilizează ajutorul pentru domiciliul la care locuieşte.

Ce este certificatul de validare a datoriei

Certificatul de validarea a datoriei este un document emis de asociaţia de proprietari/locatari, pentru a certifica datoria curentă sau restantă a beneficiarului de sprijin faţă de asociaţia de proprietari/locatari, rezultată din furnizarea de energie termică în sistem centralizat.

Asociaţiile de proprietari/locatari vor încheia protocoale de colaborare cu Poşta Română pentru a comunica conturile bancare şi orice alte date necesare pentru virarea sumelor aferente mandatelor poştale emise prin utilizarea cardurilor de energie.

Beneficiarii de carduri care sunt racordaţi la alimentarea cu energie termică în regim centralizat, trebuie să solicite eliberarea acestui card de către Asociaţia de proprietari unde este înscris.

După ce îl primesc, pentru a achita factura la energie termică, trebuie să îl prezinte poştaşului/oficiantului poştal împreună cu cartea de identitate şi cardul de energie.

Certificatele de validare a datoriilor se emit în două exemplare, din care un exemplar se păstrează la asociaţia de proprietari/locatari emitentă, iar cel de-al doilea exemplar se păstrează la Poşta Română.

Cum se efectuează plata

Plata se efectuează la orice subunitate a Poştei Române SAU la poştaşul care a sosit la domiciliul beneficiarului. Se completează plata prin mandat poştal, către contul furnizorului de energie (ori al asociaţiei de proprietari/locatari). Se primeşte dovada plăţii, pe care este scrisă suma rămasă după efectuarea plăţii, valoarea plăţii/plăţilor efectuate şi furnizorul/furnizorii către care s-a efectuat plata.

Nu există posibilitatea de a retrage bani numerar de pe carduri. Scopul exclusiv pentru care pot fi acordate cardurile este pentru achitarea facturilor la energie. Cardul nu poate fi vândut ori donat. Orice încercare de vânzare anulează cardul şi atrage o amendă contravenţională între 42.000-60.000 lei. Plata altor produse/servicii decât cele pentru care este destinat cardul se pedepseşte cu amendă contravenţională între 4.500-6.000 lei.

Cum se poate vizualiza soldul la ajutorul pentru încălzire:

Soldul se poate interoga în două modalităţi:

 • Prin dovada serviciilor de mandat poştal care are înscris soldul după fiecare plată efectuată de beneficiarul ajutorului de sprijin;
 • Prin accesarea paginii de internet a CN POŞTA ROMÂNĂ pentru afişarea electronică a acestui sold.

Ce este declaraţia pe proprie răspundere şi în ce situaţie se utilizează

Declaraţia pe proprie răspundere este un document ce trebuie completat de potenţialul beneficiar în situaţia în care nu se poate stabili câţi oameni stau la acelaşi punct de consum.

Sunt situaţii în care beneficiarii nu au nomenclatorul stradal trecut în cartea de identitate (figurează mai mulţi la aceeaşi adresă). În această situaţie, ei trebuie să completeze o declaraţie pe propria răspundere prin care spun câţi locuiesc efectiv la punctul de consum.

Poşta distribuie declaraţiile pentru toate acesti situaţii identificate la momentul întocmirii listelor cu beneficiari şi să le preia în maxim 3 zile, pentru ca apoi să se recalculeze media veniturilor şi să se actualizeze listele.

Ce este ancheta socială şi în ce situaţie este necesară

Pot fi situaţii în care la un loc de consum sunt luate în calcul veniturile unei persoane care nu mai locuieşte acolo (dar figurează aşa în acte) şi nici nu se poate face radierea acestor colocatari de la adresa de domiciliu.

În acest caz, potenţialul beneficiar poate să solicite o anchetă socială la primărie, care să stabilească numărul şi persoanele care locuiesc în fapt la locul de consum. Rezultatul se transmite la Poştă, iar ulterior se actualizează lista.

Textul OUG nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile, este disponibil aici: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/262296.

Cum se pot deconta facturile pentru cumpărare lemne de foc achitate în numerar

Facturile pentru lemne de foc care au fost cumpărate începând cu luna august 2022 pot fi decontate în numerar de la poştaşi sau de la oficiile poştale după caz pe baza documentelor doveditoare, respectiv factură şi chitanţă/ordin de plată pentru achitarea acestora ş.a.m.d. Documentele justificative care însoţesc factura sau după caz documentul de plată sunt cardul de energie şi actul de identitate.

Dacă facturile sau după caz documentele de plată nu mai există sau au fost pierdute de beneficiar se acceptă duplicat după acestea. Duplicatul facturii de energie şi a documentelor de plată se eliberează de către furnizorul de material lemnos.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a prezentat calendarul perioadei următoare

Marcel Boloş a participat, miercuri, la un eveniment organizat de Poşta Română care a început tipărirea cardurilor de energie, scrie news.ro.

Ministrul a prezentat calendarul perioadei următoare.

“Cu data de 1 februarie, va avea loc distribuirea acestor carduri de energie, iar cu data de 20 februarie se vor putea face primele plăţi, care sunt aferente ajutorului de încălzire, cu cele trei documente pe care le ştim deja: cartea de identitate, cardul de energie care va ajunge la beneficiar şi factura doveditoare pentru plata şi pentru datoria pe care beneficiarii noştri o au la furnizorul de energie. Mă bucur că am ajuns la acest moment şi că avem toate echipamentele pregătite. După cum se vede, echipamentul acesta unde suntem prezenţi pentru împlicuirea  cardurilor de energie, în camera alăturată avem echipamentul pentru ceea ce înseamnă tipărirea cardurilor de energie. În zilele următoare se distribuie către direcţiile teritoriale ale Poştei Române, aşa încât procesul sperăm să decurgă în condiţii normale şi termenul devansat de 20 februarie să fie cel de la care încolo beneficiarii ajutorului de sprijin pot efectua plăţi, aşa cum ne-am angajat”, a explicat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Întrebat câţi beneficiari vor fi pentru aceste carduri de energie, Marcel Boloş a răspuns: “Patru milioane de beneficiari. Aici s-ar putea, după verificările pe care le facem, după cum se cunoaşte, atât pentru cei care locuiesc împreună la aceeaşi adresă, care sunt fără nomenclator stradal sau cu nomenclator stradal şi nu şi-au operat în cartea de identitate, domiciliul sau cei care, prin interogarea bazelor de date ale ANAF, depăşesc plafonul de venit de 2.000 de lei. E posibil ca în anumite situaţii să trebuiască să îi excludem de pe lista de beneficiari, dar procesul continuă şi ne respectăm angajamentele asumate”.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a afirmat că, dacă beneficiarii nu vor fi găsiţi acasă de poştaşi, ei vor primi o înştiinţare.

“Primesc cardurile cu data de 1 februarie. Poştaşul are procedura pe care o parcurge de predare-primire. Dacă nu sunt acasă, ei lasă, potrivit procedurilor, confirmare de predare-primire, ca şi o scrisoare recomandată şi au procedurile interne la Poşta Română, în baza cărora orice scrisoare recomandată este cu confirmare de predare-primire. (…) Dacă ne referim la adresele beneficiarilor care locuiesc la aceeaşi adresă aici am încercat să clarificăm acele declaraţii pe propria răspundere şi să încercăm să delimităm gospodăriile aşa cum reiese din acele declaraţii, şi să verificăm la ANAF toată corespondenţa cu partea de venituri. Încercăm până pe data de 15 februarie, când închidem procesul de distribuţie şi virăm banii la Poşta Română, să avem clarificate aceste de probleme”, a explicat Marcel Boloş.

El a mai anunţat că au fost găsite 527 de persoane care erau beneficiare ale cardului de energie, dar care înregistrează venituri pe loc de consum de peste 10.000 de euro.

“Acum e perioada în care noi culegem aceste informaţii, declaraţia pe propria răspundere, pentru că nu doar informaţiile de acolo din declaraţie sunt suficiente, urmează interogarea bazei de date la ANAF şi clarificarea situaţiei veniturilor. Până în 15 februarie, când noi virăm banii la Poşta Română, trebuie să avem clarificate aceste lucruri din perspectiva veniturilor pe care le realizează şi a gospodăriilor. Noi finanţăm locul de consum şi consumul energetic la acest loc de consum şi din acest punct de vedere facem această analiză pentru că ar fi nefiresc ca acest ajutor de încălzire să meargă spre acele gospodării care, iată, din interogarea bazelor de date de la ANAF, 527 de beneficiari sunt în venituri medii nete pe persoană, pe loc de consum peste 10.000 de euro. Deci ar fi nefiresc. 527 de cazuri avem care au această situaţie financiară bună, peste 10.000 de euro venit mediu pe persoană pe loc de consum. Deci ceea ce face nefiresc ca ajutorul de încălzire să fie acordat. Realizează venituri din alte surse care au fost identificate la ANAF”, a mai afirmat Boloş.

El a menţionat că acele persoane figurează în evidenţele Ministerului Muncii cu venituri sub 2.000 de lei.

“Ei figurează în evidenţele Ministerului Muncii care ne livrează listele de beneficiari şi noi facem confruntarea cu bazele de date ale ANAF-ului pentru a identifica veniturile suplimentare pe care ei le realizează, pe de o parte, şi, pe de altă parte, facem confruntarea cu baza de date de la Direcţia de Evidenţă a Populaţiei, unde găsim toţi colocatarii care locuiesc împreună cu beneficiarii noştri şi în felul acesta determinăm venitul mediu net pe persoană de familie. (…) Au la adresa de domiciliu fie membri ai familie, co-locatari care realizează venituri, cele mai multe sunt din tranzacţii pe piaţa de capital sau venituri din tranzacţii de acţiuni, ca să dau câteva exemple în care ajunge cu acest venit mediu net pe persoană, pe familie la peste 10.000 de euro. În evidenţe la Ministerul Muncii figurează cu aceste venituri sub 2.000 de lei, dar locuiesc împreună cu membri ai familiei sau cu alţi co-locatari care realizează venituri din diverse surse şi media acestor venituri trece de 10.000 de euro”, a mai transmis Marcel Boloş.

 

sursa: observatornews.ro


Daca ti-a placut, distribuie acum!
Alte articole care te-ar putea interesa...
LEAVE A COMMENT

Facebook
Închide
Închide