TRENDING
  • 22:33 » Cât rezistă canabisul în organism. Cazul unui tânăr depistat pozitiv la două săptămâni de la consum
  • 22:32 » La ce distanță poți avea fereastra de lumină față de proprietatea vecină. Interdicția impusă de lege
  • 22:32 » „Regele” Hagi împlinește 58 de ani. Cel mai iubit fotbalist, despre copilărie: „Jucam pe stradă, în picioarele goale”.
  • 22:32 » Test de cultură generală: „Mâna-ntinsă care nu spune o poveste nu primește pomană“
  • 22:31 » Povestea „generalului de fier“ al Ucrainei care de aproape un an ține piept armatei lui Vladimir Putin
Daca ti-a placut, distribuie acum!

ANUNȚ

 

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 18.05.2021, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de OPERATOR GHISEU in cadrul SERVICIULUI FACTURARE INCASARE, RECUPERARE CREANTE – DEPARTAMENT COMERCIAL – 1 post.

1. Candidatul ideal:
– Studii liceale sau scoala profesionala
– Abilitati de comunicare
– Spirit de echipa
– Receptivitate in acumularea de cunostinte noi, rabdare, initiativa, corectitudine, memoria cifrelor, amabilitate
– Rezistenta la stres si disponibilitate la program prelungit;
– Sa nu existe cazuri de incompatibilitate cu exercitarea functiei;
– Abilitati de operare PC;

2. Descrierea postului:
– Va incasa zilnic contravaloarea facturilor de apa si canalizare, respectiv facturi pentru alte servicii sau taxe prin
program informatic sau casa de marcat, atat numerar cat si cu POS-ul;
– Va depune zilnic, la sfarsitul programului de lucru, numerarul total aferent incasarilor, la casieria centrala, insotit
de monetar.
– Este necesara constituirea garantiei materiale, contravaloare a trei salarii tarifare (se constituie din depuneri
lunare de 10% din salariu, pana la cumularea celor trei salarii tarifare, cat si incheierea contractelor de fideiusiune
pentru cei 2 giranti).

3. In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al Companiei de
Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, in perioada 10.05-14.05.2021, ora
16:00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:
– Dosar cu sina;
– Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;
– Chestionar terti – declaratie COVID- se completeaza la depunerea dosarului ;
– Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal- se completeaza la depunerea dosarului ;
– Curriculum vitae;
– Copia actului de identitate;
– Cazier judiciar;
– Copii diplome de studii, certificate de calificare/competente profesionale in meseria solicitata;
– Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu
cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.
Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru
conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic-Gestiune Personal sau
in copii legalizate.

Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc cerintele
minime de mai sus.
Candidatii declarati admisi dupa verificarea indeplinirii conditiilor minime, vor participa la proba scrisa de
specialitate.

4. Proba scrisa de specialitate – test grila – 18.05.2021, ora 09:30.
– Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte.
– Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

5. Proba practica – 18.05.2021, incepand cu ora 11:00.
Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 50 de puncte la testul
grila. Pentru promovarea probei practice, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte.
Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal al
Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.

 

B I B L I O G R A F I E

Concurs pentru ocuparea postului vacant de OPERATOR GHISEU in cadrul SERVICIULUI FACTURARE
INCASARE, RECUPERARE CREANTE – DEPARTAMENT COMERCIAL – 1 post.

1. Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Ordinul nr.90 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Contractului cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;
3. Regulamentul operatiunilor de casa aprobat prin Decretul 209/1976, cap.I, Cap.2, cap.4;
4. Ordinul nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile, aspect generale;
5. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare:
 Capitolul II – Domeniu de aplicare
 Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor
6. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor,
 Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor
 SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului;

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 20.05.2021, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de LABORANT APA SI APA GREA in cadrul LABORATOR APA POTABILA TARGOVISTE- LABORATOR CENTRAL APA POTABILADEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE – 1 post.

1. Candidatul ideal:
– Studii medii de specialitate sau curs de calificare in domeniu
– Abilitati de lucru cu echipamentele specifice laboratorului
– Corectitudine, exigenta, organizare, flexibilitate.
– Rezistenta la efort si stres
– Spirit de echipa

2. Descrierea postului:
– Prelevarea probelor de apa potabila (iesire statie si consumatori) si din sursele de apa exploatate de Compania de Apa
Targoviste Dambovita S.A
– Efectuarea de analize fizico- chimice si microbiologice specifice, pe probe de apa potabila/apa bruta.

3. In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, in perioada 10.05-18.05.2021, ora 16:00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:
– Dosar cu sina;
– Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;
– Chestionar terti – declaratie COVID- se completeaza la depunerea dosarului ;
– Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal- se completeaza la depunerea dosarului ;
– Curriculum vitae;
– Copia actului de identitate;
– Copii diplome de studii, certificate de calificare/competente profesionale in meseria solicitata;
– Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu
cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.
Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru
conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic-Gestiune Personal sau
in copii legalizate.

Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc cerintele
minime de mai sus.
Candidatii declarati admisi dupa verificarea indeplinirii conditiilor minime, vor participa la proba scrisa de
specialitate.

4. Proba scrisa de specialitate – test grila – 20.05.2021, ora 09:30.
– Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte.
– Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

5. Proba practica – 20.05.2021, incepand cu ora 11:00.
Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 50 de puncte la testul
grila. Pentru promovarea probei practice, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte.
Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal al
Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.

 

B I B L I O G R A F I E

Concurs pentru ocuparea postului vacant de LABORANT APA SI APA GREA in cadrul LABORATOR APA
POTABILA TARGOVISTE- LABORATOR CENTRAL APA POTABILA- DEPARTAMENT
MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE – 1 post.

1. Ordonanta nr.22 din 30 august 2017 privind modificarea si completarea Legii nr.458/2002 (republicata) privind
calitatea apei potabile;
2. HG 342/ 2013 privind modificarea si completarea HG 974/2004 pentru aprobarea normelor de supraveghere,
inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile si a procedurii de autorizare sanitara a productiei si
distributiei apei potabile.
3. Indrumatorul laborantului chimist, autor: Dr. Ing.Eugen Pincovschi, Editura Tehnica

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 20.05.2021, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de LABORANT APA SI APA GREA in cadrul LABORATOR APA UZATA MORENI- LABORATOR CENTRAL APA UZATA- DEPARTAMENT MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE – 1 post pe durata suspendarii CIM a titularului de post.

1. Candidatul ideal:
– Studii medii de specialitate sau curs de calificare in domeniu
– Abilitati de lucru cu echipamentele specifice laboratorului
– Corectitudine, exigenta, organizare, flexibilitate.
– Rezistenta la efort si stres
– Spirit de echipa

2. Descrierea postului:
– Prelevarea probelor de apa uzata efluent/influent statie epurare
– Efectuarea de analize fizico- chimice pe probe de apa uzata.

3. In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, in perioada 10.05-18.05.2021, ora 16:00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:
– Dosar cu sina;
– Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;
– Chestionar terti – declaratie COVID- se completeaza la depunerea dosarului ;
– Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal- se completeaza la depunerea dosarului ;
– Curriculum vitae;
– Copia actului de identitate;
– Copii diplome de studii, certificate de calificare/competente profesionale in meseria solicitata;
– Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu
cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.
Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru
conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic-Gestiune Personal sau
in copii legalizate.

Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc cerintele
minime de mai sus.
Candidatii declarati admisi dupa verificarea indeplinirii conditiilor minime, vor participa la proba scrisa de
specialitate.

4. Proba scrisa de specialitate – test grila – 20.05.2021, ora 09:30.
– Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte.
– Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

5. Proba practica – 20.05.2021, incepand cu ora 11:00.
Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 50 de puncte la testul
grila. Pentru promovarea probei practice, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte.
Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal al
Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.

 

B I B L I O G R A F I E

Concurs pentru ocuparea postului vacant de LABORANT APA SI APA GREA in cadrul LABORATOR APA
UZATA MORENI- LABORATOR CENTRAL APA UZATA- DEPARTAMENT MANAGEMENT
INTEGRAT CALITATE – 1 post pe durata suspendarii CIM a titularului de post.

1. Normativul privind stabilirea limitelor de incarcare poluanti ai apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in
receptorii naturali, NTPA-001/2002, din 28.02.2002.
2. Normativul privind conditiile de evacuare a apelor uzatein retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile
de epurare, NTPA-002/2002 din 28.02.2002;
3. Indrumatorul laborantului chimist, autor: Dr. Ing.Eugen Pincovschi, Editura Tehnica


Daca ti-a placut, distribuie acum!
Alte articole care te-ar putea interesa...
Facebook
Închide
Închide