BREAKING NEWS
 • 20:50 » Badantă româncă, bătută cu bastonul și legată cu o curea de către bătrânul italian pe care îl îngrijea
 • 20:13 » Amenințare cu bombă la complexul Bega din Timișoara
 • 19:45 » Acuzat că a încercat să-și ucidă fosta soție, fostul șef al Poliției Locale din Oradea a fost condamnat la 5 ani de închisoare
 • 18:03 » Rubla se apreciază puternic față de euro și dolar la Bursa de la Moscova: A ajuns la nivelul din iunie 2015
 • 18:01 » Se întâmplă și la case mai mari, nu numai în România – Persoane arestate la Beijing pentru falsificarea testelor PCR de depistare a COVID-19
Daca ti-a placut, distribuie acum!

Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” din Târgovişte, organizează concurs pentru funcția de referent de specialitate, grad II!

Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” din Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției contractuale vacante, de referent de specialitate, grad II, Compartimentul financiar contabil.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, emisă de instituții acreditate potrivit legii în ramura de știință: științe economice – toate specializările;
 • vechime în domeniul dc specialitate – minimum 1 an;
 • cunoștințe operare calculator: Microsoft Office;
 • disponibilitate pentru program de lucru prelungit atunci când se impune.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 iunie 2021, ora 12.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 iulie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 09 iulie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare referitoare la organizarea se pot obţine la Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” din Târgovişte, Strada Justiţiei nr. 7, judeţul Dâmboviţa, telefon 0245/613.946.


Daca ti-a placut, distribuie acum!
Alte articole care te-ar putea interesa...
LEAVE A COMMENT

×

Dă-ne un like pe Facebook

Facebook
error: Continutul este protejat!
Închide
Închide