TRENDING
  • 18:29 » Al șaselea turist străin mort în Grecia. Germanul fusese dat dispărut duminică, după ce i-a dat un telefon îngrijorător soției sale
  • 18:19 » Cum a fost salvată o femeie după un grav accident de mașină?
  • 18:14 » Evaluarea Naţională 2024. Calendarul probelor. Peste 160.000 de absolvenţi de gimnaziu s-au înscris la examen
  • 18:09 » Coreea de Nord e furioasă că SUA ajută Ucraina și amenință: „Am putea ajunge la un nou război mondial”
  • 15:39 » Ce spun turiștii străini despre stațiunea Mamaia: „Am văzut foarte multe mașini luxoase. Muzica este puțin cam tare”
Daca ti-a placut, distribuie acum!

HOTĂRÂRE nr.108/14.04.2021

 

Având în vedere:

– Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificări și completări ulterioare;

– Prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituțiile unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;

– Prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2;

– Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acestor perioade pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– Adresa nr. 8274 / 13.04.2021 a Direcției de Sănătate Publică Dâmbovița, înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Dâmbovița cu nr. 3976 / 13.04.2021, prin care se înaintează raporturi privind analiza evoluției cazurilor SARS-CoV-2 în comuna Tătărani, raport în care se propune măsura de carantină zonală a comunei Tătărani (cu satele aparținătoare Gheboieni, Tătărani, Căprioru);

– Avizul nr. 6219 / 13.04.2021 de carantină zonală pentru comuna Tătărani (cu satele aparținătoare Gheboieni, Tătărani, Căprioru), județul Dâmbovița, emis de către Institutul Național de Sănătate Publică, înregistrat la Instituția Prefectului – Județul Dâmbovița cu nr. 3977 / 13.04.2021;

În considerarea aprobării tacite a proiectului de hotărâre nr. 107, comunicat spre analiză și dezbatere Comitetului Județean pentru Situații de Urgență la data de 14.04.2021,

În temeiul art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuții, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, aprobat prin HG nr. 1491/2004, adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

 

 

– Art. 1. (1) Se propune, începând cu date de 15.04.2021, ora 12.00, pentru o perioadă de 14 zile, până în data 29.04.2021, ora 12.00, instituție măsuri de carantinăzonală a comunei Tătărani (cu satele aparținătoare Gheboieni, Tătărani , Căprioru, județul Dâmbovița.
(2) Perimetrul vizat de măsură prevede la alin. (1) este delimitat de următoarele coordonate geografice:

Latitudine:                         Longitudine:
1 45 ° 02’05.02341 “N 25 ° 15’11.41157” E
2 45 ° 02 ’05 .54080 “N 25 ° 15’15.76806” E
3 45 ° 02’06.70818 “N 25 ° 15’27.57641” E
4 45 ° 02’07.64427 “N 25 ° 15’35.76613” E
5 45 ° 01’31.87584 “N 25 ° 16’03.11746 “E
6 44 ° 59’34.87864″ N 25 ° 16’57.22805 “E
7 44 ° 58’27.47260″ N 25 ° 17 ‘

9 44 ° 59’24.07101 “N 25 ° 15’56.29942” E
10 45 ° 00’26.19644 “N 25 ° 15’48.90114” E
11 45 ° 01’31.76165 “N 25 ° 15’15.72741” E
12 45 ° 01 ‘ 52.58594 “N 25 ° 14’51.16552” E
13 45 ° 01’56.94910 “N 25 ° 15’11.60942” E

Artă. 2. Este strict interzisă intrarea / ieșirea din zona carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere.
Artă. 3. Circulația și staționarea în spații publice a persoanelor sunt interzise, ​​cu excepția motivatorului bine justificat, pe baza declarației pe propria răspundere, legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator. Modelul declarației pe propria răspundere este prezent în anexa la prezenta hotărâre și face parte integrantă din aceasta.

Artă. 4. În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se instituie măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menționată la art. 1:
1. Identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în zona menționată la art. 1 alin. (2) și introducerea acestora în baza de date dedicate;
2. Limitarea la maximum a deplasării persoanelor și a monitorizării permanente a respectării acestor măsuri. Ieșirea persoanelor din locuință este permisă doar pe bază de declarație pe propria răspundere, legitimație de serviciu sau adeverință eliberată de angajator, după caz;

3. În intervalele orare 5 00- 22 00 (pentru zilele de luni, marți, miercuri și joi), respectiv 5.00-20.00 (pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică) în interiorul zonelor menționate la artă. 1 alin. (2) se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței / gospodăriei, cu următoarele excepții:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință / gospodărie și locul / locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
d) deplasările scurte, în apropierea locuinței / gospodăriei, legat de activitate fizică individuală a persoanelor (cu excluziunea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie / domestice;
e) deplasarea în scopul donării de sânge / plasmă la centrele de transfuzie sanguină;
f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
g) deplasarea pentru realizarea activităților agricole;
h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea produselor agroalimentare;
i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate;
j) participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
k) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
l) eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi prezentate de lege;
m) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea / însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;
n) participare la activități religioase;
o) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii la căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
p) deplasări ale persoanelor pentru administrarea vaccinului împotriva SARS-CoV? 2.
4. În intervalele orare 22 00-5 00 (pentru zilele de luni, marți, miercuri și joi), respectiv 20 00-5 00 (pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică), circulația persoanelor în afara locuinței / gospodăriei este permisă numai pentru motivele prezentate la pct. 3 lit. a), c), m)
și o).
5. În / din zona menționată la art. 1 alin. (2) este permis intrarea / ieșirea pentru:

a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, la materiile prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionarea populației;
b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitare, veterinare, situații de urgență, administrații publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciare, servicii de utilitate publică, agriculturii, alimentației publice, comunicațiilor și transporturilor;
c) persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitate profesională în afara zonei carantinate;
d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea produselor agroalimentare;
e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea / însoțirea copiilor / membrilor de familie, îngrijirea unei / unui rude / afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
g) urgențe medicale.
6. Pentru verificarea motivării deplasării în interes profesional, persoane sunt obligate să prezinte, cererea personală autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere.
7. Pentru verificarea motivării deplasării în interes personal, persoane sunt obligate să prezinte, cererea personală autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
8. Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, date nașterii, adresa locuinței / gospodăriei / locului activității profesionale, motivul deplasării conform celor prezentate la art.4, date completării și semnăturii.
9. Se permite tranzitarea comunei Tătărani pentru cetățeni care nu au domiciliu pe raza acestor, fiind interzisă oprirea / staționarea în comună.
10. Prin grija administrației publice locale și a Inspectoratului de Poliție al Județului Dâmbovița se vor stabili căile de circulație pentru tranzitarea zonei respective și aducerea cunoștinței populației prin intermediul mass-media a acestor măsuri.
11. Slujbele religioase cu caracter colectiv se pot oficia în lăcașurile de cult, fără acces publicului, putând fi transmise în mass-media sau online.
12. Slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii, înmormântări) se pot oficia în lăcașurile de cult, cu participarea a maximum 16 persoane (număr ce include și persoane care care oficiază slujba religioasă).
13. Este permis accesul credincioșilor în lăcașurile de cult pentru rugăciuni cu caracter individual, astfel acestea vor fi asigurate sau suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță de minimum 2 m între persoane.
14. Slujbele religioase care se vor oficia în aer liber se vor desfășura cu menținerea distanței de 1,5 m între persoane.
15. La toate slujbele religioase trebuie să respecte regulile de protecție sanitară stabilite prin Ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art.45 și al art.71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificări și completări ulterioare.
16. Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în / din comuna Tătărani, județul Dâmbovița, și asigurarea ordinii publice se vor realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița sau Inspectoratul de Poliție al Județului Dâmbovița, după caz.
Artă. 5. În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se interzic următoarele activități:
1. organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise și deschise;
2. organizarea de evenimente și / sau activități private pentru copii în spații închise, cum ar fi locuri de joacă, spații de tip after-school etc .;
3. activitate cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de pregătire, comercializare și consum la produsele alimentare și / sau băuturi alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv la terase, în interior și exterior clădirilor (se pot comercializa produse alimentare în regim catering – livrare la domiciliu);
4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, indiferent de locații amplasate – cu excepția celor care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri și lozuri, conform adresei INSP nr. 19941/2020 și a Hotărârii CNSU nr.60 / 2020;
5. activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice, cu excepția cazării persoanelor care efectuează deplasări în interes profesional;
6. organizarea și desfășurarea activităților de tipul spectacolelor și / sau concertelor;
7. organizarea și desfășurarea activităților culturale, științifice, artistice sau de divertisment în spații închise sau deschise;
8. toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective, care se desfășoară în spații închise sau deschise, cu excepția celor profesioniști organizați de federații de profil.
Artă. 6. (1) (1) Pentru zilele de luni, marți, miercuri și joi, se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț / prestări de servicii în spații închise și / sau deschise, publice și / sau private, să fie organizeze și să facă desfășoare activități în interval orar 5.00-21.00, iar pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică, în interval orar 5.00-18.00, cu câteva excepții:
a) Pentru zilele de luni, marți, miercuri și joi, în interval orar 21.00-05.00, respectiv pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică, în interval orar 18.00-05.00, operatorii economici pot activa doar în relație cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu;
b) unități farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul
conducătorului auto, și cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone pe pot desfășura activitate în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în data de 23 aprilie 2021 operatorii economici care desfășoară activități de comerț / prestări de servicii în spații închise și / sau deschise, publice și / sau private chiar pot organiza și desfășura activitatea în intervalul orar 5.00-20.00, iar în intervalul orar 20.00-5.00, operatorii economici pot activa doar în relație cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.
(3) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor, cu respectarea normelor de distanța fizică, cu asigurarea pentru clienții a unei suprafețe de 4 mp (din suprafața utilă a magazinului) și cu păstrarea distanței a 2 m între persoane.
Artă. 7. Operatorii economici publici și privați care desfășoară activități de transport persoane și care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în stațiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Activitatea acestora se va desfășura prin ocuparea a 50% din locurile existente pe scaun în fiecare vehicul și cu respectarea normelor de protecție sanitară stabilite în perioadele stabilite de alertă pentru prevenirea informațiilor SARS-CoV-2, în condiții:
– Administratorii vor dezinfecta mijloacele de transport după fiecare cursă efectuată;
– Pasagerii vor purta masca de protecție pe tot parcursul călătoriei;
– Numărul de pasageri permis în fiecare mijloc de transport va fi egal cu jumătate din numărul locurilor de pe scaun existent în fiecare mijloc de transport;
– Se va respecta circuitul de urcare / coborâre în mijloc de transport. Accesul pasagerilor se va realiza pe ușoară din față, iar coborârea pe ușoară din spate.
Artă. 8. În conformitate cu prevederile Hotărârii CNSU nr. 5/2021 și ordinului comun ME și MS nr.3235 / 93/2021, cursurile de învățământ se vor desfășura în comuna Tătărani, județul Dâmbovița, doar în sistem online.
Artă. 9. Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița va întreprinde următoarele:
(1) Analiza oportunităților și prioritatea testării persoanelor, transmiterea solicitări de sprijin cu materiale sanitare și personal de specialitate către Institutul Național de Sănătate Publică / Ministerul Sănătății;
(2) Stabilirea unui calendar periodic pentru dezinfectarea spațiilor publice, la un interval de 48 de ore, și urmează îndeplinirea acestuia de către unitatea administrativă? Teritorială în cauză;
(3) Îndrumarea și implicarea medicilor de familie de pe raza localității în monitorizarea din punct de vedere medical a persoanelor izolate / carantinate la domiciliu și acordarea asistenței medicale a populației din zona respectivă (femei gravide, persoane în program de hemodializă, pacienți oncologici etc. );
(4) Supravegherea colectării deșeurilor medicale în cadrul contractual cu cabinetele medicale de familie și asigurarea respectării normelor specifice acestor activități.
Artă. 10. (1) Nerespectarea măsurilor prezentate de prezenta hotărâre atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificări și completări ulterioare.
(2) Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal prezentate de art. 67 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificări și completări ulterioare.
Artă. 11. Alte măsuri pentru prevenirea și combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum și pentru soluția unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Dâmbovița (telefon 0245 613761, e-mail: cjcci.db @ gmail.com).
Artă. 12. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Basarab I“ al Județului Dâmbovița asigură transmiterea mesajului de avertizare prin fond RO-ALERT către populația din comuna carantinată, cu măsuri care trebuie să respecte pe timpul instituțiilor carantinei.
Artă.13. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița, prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița (Secțiunea: Activități_Situții de Urgență) și se transmite Comitetului Național pentru Situații de Situație și Departamentul. Urgență în vedere emiterii Ordinului Șefului Departamentului pentru Situații Urgență privind instituțiile măsurilor de carantină zonală pentru comuna Tătărani (cu satele aparținătoare Gheboieni, Tătărani, Căprioru), județul Dâmbovița, cât și membri Comitetului Județean pentru Situații de Urmă.

 

 

PREȘEDINTELE CJSU DÂMBOVIȚA PREFECT

dr. ing. AURELIAN POPA


Daca ti-a placut, distribuie acum!
Alte articole care te-ar putea interesa...
Facebook
Închide
Închide