BREAKING NEWS
 • 0:09 » Patru escrocherii comune cu criptomonede și cum să le evitați
 • 23:53 » Președintele Bolsonaro respinge cerința de vaccinare pentru intrarea în Brazilia
 • 23:36 » SUA lovește Iranul cu noi sancțiuni pentru abuzuri „grave” ale drepturilor omului
 • 23:18 » Potrivit raportului, World Inequality Report 2022, averea medie a gospodăriilor din India este de 9.83.010 INR.
 • 22:44 » Captură impresionantă de petarde, în Mehedinți
Daca ti-a placut, distribuie acum!

Direcția de Salubritate Târgoviște organizează concurs pentru postul de Inspector IA! Vezi detalii!

Direcția de Salubritate Târgoviște, județul Dâmbovița, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de inspector IA, în cadrul Secției Mecanizare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, profil mecanic;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani;
 • disponibilitate dc lucru în program prelungit in anumite condiții, rezistență crescută la stres și autocontrol.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 iunie 2021, ora 12.00 – proba scrisă;
 • 30 iunie 2021, ora 12.00 – proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei de Salubritate Târgovişte din str. Radu de la Afumaţi nr. 7, telefon 0245/216.995, 0730/636.242.


Daca ti-a placut, distribuie acum!
Alte articole care te-ar putea interesa...
LEAVE A COMMENT

×

Dă-ne un like pe Facebook

Facebook
error: Continutul este protejat!
Închide
Închide