BREAKING NEWS
  • 15:22 » Hayu – un nou serviciu de streaming video a fost lansat în România
  • 15:14 » Fostul preşedinte chinez Jiang Zemin a murit la vârsta de 96 de ani
  • 15:11 » Europenii devin tot mai săraci: Țările în care populația își achită cu dificultate facturile
  • 15:06 » Trebuie să recunoaștem: România va câștiga enorm în urma războiului din Ucraina
  • 16:29 » Metallica anunţă un nou turneu şi album în 2023
Daca ti-a placut, distribuie acum!

Fonduri din PNRR. Ministerul Energiei lansează apeluri de proiecte pentru investiții în încălzirea centralizată și pentru eficiență energetică în sectorul industrial

Ministerul Energiei a anunțat joi că lansează apeluri de proiecte pentru sprijinirea investițiilor în cogenerarea de înaltă eficienţă în sectorul încălzirii centralizate și în modernizare, monitorizarea și eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici în vederea asigurării eficienței energetice în sectorul industrial.

Investiții în încălzirea centralizată 

Ministerul Energiei anunță astăzi lansarea apelului de proiecte pentru obținere de finanțare din PNRR – Măsura de investiții 3 – Dezvoltarea de capacităţi de producţie pe gaz, flexibile și de înaltă eficienţă, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în vederea atingerii unei decarbonizări profunde. Investiția va asigura furnizarea de energie termică consumatorilor, în contextul eliminării treptate a cărbunelui/lignitului din procesul de producţie a energiei electrice.

Dată deschidere apel de proiecte: 30 iunie 2022, ora 18:00

Dată şi oră închidere depunere de proiecte: 15 august 2022, ora 17:00

Obiectivul măsurii de investiții I.3 din cadrul PNRR este de a face investiţii în unități/centrale de producţie a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență, în sectorul încălzirii centralizate, flexibile, prin folosirea gazului natural, pregătite pentru amestec cu gazele regenerabile/ cu emisii reduse de carbon, inclusiv hidrogen verde, oferind centralelor posibilitatea să atingă pe durata de viaţă economică, pragul de maximum 250g CO2 eq/KWh.

Proiectele finanțabile în cadrul apelului trebuie să asigure construcția sau modernizarea unor unități de producţie a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență în sectorul încălzirii centralizate, pe gaze, flexibile și de înaltă eficiență, cogenerare. Investițiile trebuie să înlocuiască cel puțin aceeași capacitate a unor centrale electrice și/ sau a unor centrale de producere a energiei termice cu emisii semnificativ mai mari de dioxid de carbon (de exemplu, pe bază de cărbune, lignit sau petrol), astfel ducând la o scădere a emisiilor de GES.

Atenție!

• Soluțiile tehnice pentru realizarea/ modernizarea unităților de producție a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență în sectorul încălzirii centralizate trebuie să asigure posibilitatea utilizării în amestec a gazului metan cu gaze regenerabile/ cu emisii reduse de carbon, inclusiv hidrogen verde (hydrogen readiness) și flexibilitate în sensul asigurării posibilității creșterii volumului de hidrogen ce poate fi utilizat pe parcursul duratei de viată economică a investiției, fiind evitat efectul de blocare (lock-in).

• Vor fi eligibile proiectele de realizare/modernizare a centralelor de cogenerare de înaltă eficiență în sectorul încălzirii centralizate, prin folosirea gazului natural, pregătite pentru amestec cu gazele regenerabile/ cu emisii reduse, inclusiv hidrogen verde, oferind centralelor posibilitatea să atingă pe durata de viaţă economică, pragul de maximum 250g CO2 eq/KWh.

Prin realizarea acestor proiecte se urmăreşte creşterea cu aproximativ 300 MW a puterii instalate în cogenerare în sistemul încălzirii centralizate.

Solicitanții eligibili sunt:

 Societăţile (întreprinderi mici, mijlocii și mari) constituite conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau conform dispozițiilor Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, care au ca obiect de activitate producerea energiei electrice și termice în cogenerare (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în sensul Legii nr. 325/2006.

 Unităţi administrativ teritoriale (UAT)/subdiviziunile administrativ-teritoriale, definite prin Legea nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, care produc energie termică în scopul furnizării în reţeaua de transport şi distribuţie pentru asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică

Bugetul total estimat al schemei este echivalentul în lei a sumei de 388.050.000 euro (echivalentul în lei la cursul de 4,9195 lei/euro), compus din 298.500.000 euro fonduri europene asigurate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta C.6 Energie și fonduri naționale de 89.550.000 euro prin aplicarea procentului de supracontractare de 30%.

Eficiență energetică în sectorul industrial

Ministerul Energiei anunță astăzi lansarea apelului de proiecte pentru obținere de finanțare din PNRR – Măsura de investiții 5 – Sprijinirea investiţiilor în modernizare, monitorizarea și eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici în vederea asigurării eficienței energetice în sectorul industrial.

Prin realizarea proiectelor finanțabile în cadrul acestei scheme de ajutor se urmăreşte finalizarea a cel puțin 50 de proiecte de eficiență energetică în industrie, prin care să se obțină o reducere cu cel puțin 30 % a emisiilor indirecte și directe de GES.

Dată și oră începere depunere de proiecte: 30 iunie 2022, ora 10:00
Dată şi oră închidere depunere de proiecte: 31 august 2022, ora 17:00

Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordat prin prezenta măsură, în baza art. 38 – Ajutoarele pentru investiții în favoarea măsurilor de eficiență energetică, din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat, este de maxim 1.200.000 EUR pentru o întreprindere, reprezentând 30% din costurile eligibile la care se adaugă bonusurile conform punctului 1.7. Finanțarea este eligibilă pentru un singur proiect (definit ca o singură intervenție și/sau pachet de intervenții) la nivelul unei întreprinderi, indiferent de numărul de sucursale/puncte de lucru/filiale pentru care aplică.

Solicitanții eligibili sunt: operatori economici – microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, dar și întreprinderi mari, entități cu personalitate juridică înregistrate în România și care activează în conformitate cu legislaţia națională în domeniu, pe teritoriul României, respectând condiția înregistrării la ONRC.

Bugetul total estimat al schemei este echivalentul în lei a sumei de 62.000.000 euro, fonduri europene nerambursabile asigurate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta C.6 Energie.

Sursa foto: Pixabay

sursa: economedia.ro


Daca ti-a placut, distribuie acum!
Alte articole care te-ar putea interesa...
LEAVE A COMMENT

×

Dă-ne un like pe Facebook

Facebook
Închide
Închide