TRENDING
 • 22:34 » Ministerul Educației a virat banii pentru bursele elevilor pe lunile septembrie și octombrie
 • 22:27 » Un bărbat din Satu Mare a aflat că are BMW când a mers să plătească impozitele
 • 22:18 » Un băiat din Sibiu, în vârstă de 12 ani, este căutat de Poliție, după ce a plecat în urmă cu o zi de acasă
 • 22:13 » Un șofer a lăsat mașina pe o stradă care urma să fie asfaltată. Muncitorii au acoperit-o cu folie și au turnat ciment în jurul ei
 • 22:09 » Proprietarul Ferrari și-a cumpărat o mașină Dacia și îi place foarte mult: Avem și șofer la ea
Daca ti-a placut, distribuie acum!

Primăria Comunei Gura Ocniței angajează! Două posturi sunt disponibile!

Primăria Comunei Gura Ocniţei, judeţul Dâmboviţa, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere, vacante, de coordonator Centru de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club) din aparatul de specialitate al primarului.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • absolvent de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie, asistență socială sau sociologie cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale,
 • sau absolvent cu diplomă de licență al învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 iunie 2021, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 29 iunie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 02 iulie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Gura Ocniţei, Str. Principală nr. 180, judeţul Dâmboviţa, telefon 0245/673.260, fax 0245/673.532, e-mail primariaguraocnitei@gmail.com.

Primăria Comunei Gura Ocniței mai organizează încă un concurs, mai multe detalii- Anunț concurs pentru ocuparea funcțiiilor contractuale vacante de coordonator si ingrijitor (primariaguraocnitei.ro)


Daca ti-a placut, distribuie acum!
Alte articole care te-ar putea interesa...
LEAVE A COMMENT

Facebook
Închide
Închide