Camera Deputaţilor a majorat cuantumul indemnizaţiei de şomaj la valoarea indicatorului social de referinţă

Așadar, Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de lege care prevede majorarea cuantumului indemnizaţiei de şomaj acordată persoanelor cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an. Au fost înregistrate 267 voturi „pentru”, 11 „contra” şi o abţinere.

Proiectul modifică în acest sens articolul 39 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

„Cuantumul indemnizaţiei de şomaj (…) este o sumă acordată lunar şi în mod diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare, şi este egal cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an”, este scris proiectul adoptat.

În legea în vigoare, cuantumul acestei indemnizaţii este 75% din valoarea indicatorului social de referinţă. Camera Deputaţilor este for decizional la acest proiect.

ISR se majorează cu rata medie anuală a inflației

ISR se majorează, în luna martie a fiecărui an, cu rata medie anuală a inflației, indicator definitiv comunicat de Institutul Național de Statistică (INS). Acest indicator stă la baza stabilirii cuantumurilor prestațiilor de șomaj și al unor măsuri active, precum și al beneficiilor de asistență socială.

Rata medie anuală a inflației care va sta la baza stabilirii noilor cuantumuri de prestații sociale și beneficii de asistență socială este de 5,1%, ceea ce înseamnă că valoarea ISR crește de la 500 de lei la 525,5 lei.

Rata șomajului din România a scăzut în luna iulie cu 0,2 puncte procentuale

Amintim că rata șomajului din țara noastră a scăzut cu 0,2 puncte procentuale în iulie 2022, față de rata șomajului înregistrată în iunie 2022 (5,4%), ajungând astfel la 5,2%.

În iulie 2022, numărul şomerilor cu vârstă cuprinsă între 15 ani și 74 de ani a fost de 432,7 mii persoane, fiind în scădere atât față de luna precedentă (449,0 mii persoane) și față de iulie 2021 (436,1 mii persoane).

În funcție de gen, rata şomajului la bărbați e mai mare cu 1,5 puncte procentuale față de rata șomajului la femei:

  • 5,8% în cazul persoanelor de sex masculin;
  • 4,3% în cazul celor de sex feminin;

Rata șomajului în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15 ani și 24 de ani se menține în continuare la un nivel ridicat: 22,8%

Sursa: capital.ro