BREAKING NEWS
 • 19:25 » Lista farmaciilor care testează gratuit pentru Covid-19, publicată de Ministerul Sănătății
 • 20:44 » ALIMENTEAZĂ ȘI STAȚIA DE CARBURANȚI RST TE PREMIAZĂ
 • 16:22 » Activități pe care le poți face doar dacă ai certificat verde
 • 14:15 » Procurorii cer 10 luni de închisoare pentru Benzema în dosarul sextape-ului lui Valbuena
 • 14:11 » Spectacol la Arcul de Triumf în weekend: finala Campionatului Național de Super Rally
 • 14:04 » David Popovici, nominalizat la Premiul Piotr Nurowski. Când se stabilește câștigătorul și cine sunt rivalii românului
 • 14:00 » Chindia – Universitatea Craiova.Oltenii, neînvinși în ultima lună

Spitalul Orășenesc Pucioasa organizează concurs pentru ocuparea funcției de economist în cadrul Biroului RUNOS – 4 zile rămase pentru depunerea dosarelor

ANUNȚ

Spitalul Orășenesc Pucioasa, cu sediul în localitatea Pucioasa, str. Republicii, nr. 95, județul Dâmbovița, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante pe perioadă nedeterminată, normă întreagă, de:

 • 1 post economist gradul II (S) în cadrul Biroul RUNOS

Concursul se va desfășura conform calendarului:

 • Termen limită depunere dosare – 7.06.2021, ora 12:00
 • Proba scrisă în data de 17.06.2021, ora 10:00, la sediul Spitalului Orășenesc Pucioasa
 • Proba practică în data de 23.06.2021, ora 10:00, la sediul Spitalului Orășenesc Pucioasa
 • Proba interviu în data de 28.06.2021, ora 10:00, la sediul Spitalului Orășenesc Pucioasa

Condiții generale de participare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz. de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:

 • diploma de licență în domeniul economic
 • vechime în specialitate – minim 6 luni
 • cunoștințe operare computer (Word, Excel)

Dosarele de înscriere trebuie să conțină:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar;

f) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) chitanța de plată a taxei de concurs (25 lei).

Documentele solicitate în copie vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială spitalpucioasa.ro. Relații suplimentare se pot obține la Spitalul Orășenesc Pucioasa, str. Republicii, nr. 95, județul Dâmbovița, telefon: 0245 760 510 int. 110.

Sursa: www.spitalpucioasa.ro

Daca ti-a placut, distribuie acum!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Alte articole care te-ar putea interesa...
LEAVE A COMMENT

×

Dă-ne un like pe Facebook

Facebook
error: Continutul este protejat!
Închide
Închide