BREAKING NEWS
 • 23:57 » Moldova va achita la timp avansul către Gazprom pentru gazele din ianuarie, asigură Guvernul
 • 23:53 » Proteze PRINTATE 3D. Un proiect PREMIAT al Universității Tehnice din Cluj, în sprijinul persoanelor cu nevoi SPECIALE
 • 23:45 » FOTO: Incendiu cu final TRAGIC într-o localitate din județul Mureș
 • 23:42 » Parlamentari ruşi îi cer lui Putin să recunoască independenţa regiunilor din estul Ucrainei
 • 23:40 » Comisia Europeană va reţine din fondurile alocate Poloniei, în contul amenzii pentru mina de la Turow
Daca ti-a placut, distribuie acum!

UNITATEA MILITARA 02492 DIN TÂRGOVIȘTE ORGANIZEAZĂ CONCURS. VEZI OFERTA

Unitatea Militară 02492, Târgoviște, județul Dâmbovița, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de referent IA/Compartiment planificare logistică și management resurse materiale/S4 logistică.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:

– să fie absolvenți ai uneia din următoarele forme de pregătire: minim studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;

– nivelul de acces la informații clasificate este Secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, în situația în care va fi declarată „admisă”;

– să cunoască legislația în domeniul logistică;

– cunoștințe operare PC: Pachetul Microsoft Office – nivel mediu;

– nivel de cunoaștere a limbii engleze – nivel mediu fără obligativitatea prezentării unui certificat de competență lingvistică/atestat;

– să aibă minimum 6 ani și 6 luni vechime în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 14 decembrie 2021, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;

– 20 decembrie 2021, ora 11.00: proba scrisă;

– 23 decembrie 2021, ora 09.30: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relații suplimentare la Unitatea Militară 02492, Târgoviște, strada Nicolae Bălcescu nr. 2, județul Dâmbovița, telefon 0245/613.424, interior 310.

Sursa foto: pixabay.com


Daca ti-a placut, distribuie acum!
Alte articole care te-ar putea interesa...
LEAVE A COMMENT

×

Dă-ne un like pe Facebook

Facebook
error: Continutul este protejat!
Închide
Închide