TRENDING
 • 22:34 » Ministerul Educației a virat banii pentru bursele elevilor pe lunile septembrie și octombrie
 • 22:27 » Un bărbat din Satu Mare a aflat că are BMW când a mers să plătească impozitele
 • 22:18 » Un băiat din Sibiu, în vârstă de 12 ani, este căutat de Poliție, după ce a plecat în urmă cu o zi de acasă
 • 22:13 » Un șofer a lăsat mașina pe o stradă care urma să fie asfaltată. Muncitorii au acoperit-o cu folie și au turnat ciment în jurul ei
 • 22:09 » Proprietarul Ferrari și-a cumpărat o mașină Dacia și îi place foarte mult: Avem și șofer la ea
Daca ti-a placut, distribuie acum!

Universitatea Valahia din Târgoviște organizează concurs pentru funcția de Consilier în carieră

Universitatea „Valahia” din Târgoviște organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de consilier în carieră S III în cadrul Compartimentului de consiliere, orientare în carieră și legătură cu mediul economic.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de licență;
 • curs de formare profesională acreditat A.N.C. (Autoritatea Națională de Certificare) sau certificat G.C.D.F. (Global Career Development Facilitator) pentru consilier orientare în carieră;
 • minim un curs de formare continuă/perfecționare în domeniul consilierii și orientării privind cariera;
 • vechime minimum 1 an în învățământ/sau 1 an experiență de muncă în consilierea tinerilor/studenților;
 • cunoașterea a cel puțin o limbă străină de circulație internațională.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 septembrie 2021, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 14 septembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă, la sediul Rectoratului – sala CA, et. 3, Campus – Târgoviște, aleea Sinaia nr. 13, județul Dâmbovița;
 • 20 septembrie 2021, ora 10.00: proba interviu, la sediul Rectoratului – sala CA, et. 3, Campus – Târgoviște, aleea Sinaia nr. 13, județul Dâmbovița.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relații suplimentare se pot obține la Universitatea „Valahia” din Târgoviște, aleea Sinaia nr. 13, județul Dâmbovița, telefon 0245/206101, int. 9013-B.R.U.S.


Daca ti-a placut, distribuie acum!
Alte articole care te-ar putea interesa...
LEAVE A COMMENT

Facebook
Închide
Închide